You are here

Personal Assistants Play a Key Role in The Companies

Dünya genelinde Nisan ayının son haftası kutlanan “Sekreterler Haftası” (Adminstrative Professionals Week) ve ayın son çarşambası kutlanan “Sekreterler Günü” (Adminstrative Professionals Day) ile sekreterlerin, yöneticiler ve şirketler için önemi bir kez daha hatırlandı.

“Sekreter” ya da günümüzde daha yaygın olarak kullanılan şekliyle “yönetici asistanı” unvanı değişen ve gelişen iş dünyasına göre daha farklı ve kapsamlı iş tanımlarını ifade edebiliyor. Dünyanın önde gelen işe alım danışmanlık firmalarından PageGroup bünyesinde yer alan Page Personnel yetkilileri, bu özel günün sekreterlerin ve yönetici asistanlarının yoğun çalışma programlarına ve bir iş gününü nasıl çok daha verimli hale getirdiklerine dikkat çekmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade ediyor.

İş ilişkilerinde ideal uyumu yakalayabilen yönetici asistanları, şirketlerde kilit rol oynuyor ve verimliliğin artmasına büyük katkı sağlıyorlar. Page Personnel, idari ve yönetici asistanlarının bu önemli rollerinin altında yatan temel yetkinliklerini söyle sıralıyor:

  • İşleri hafifletmenin sırrını bilmek
  • Tüm aksiliklere rağmen işleri tamamlayabilmek
  • Sorun çözme sanatında uzmanlaşmak
  • Bir hikaye oluşturmayı ve tutarlı olarak devam ettirmeyi bilmek

Page Personnel yetkilileri, profesyonel iş ilişkilerini takım elbiseye benzetiyorlar: Takım elbise gibi iş ilişkileri de eğer üzerinize tam olarak uymazsa sonuç felaket olabiliyor. Sekreterlik pozisyonları için işe seçme ve yerleştirmeler de kritik önem taşıyor çünkü sekreterler, özellikle iletişim ağını aktif olarak yönetme ve kullanma, sonuç odaklı planlama konularında şirketlerin vazgeçilmezleri konumunda yer alıyorlar.

Sekreterliği profesyonel olarak kariyerlerinin uzun bir döneminde devam ettiren çalışanların yanı sıra geçici bir basamak olarak görenler de bulunuyor. Page Personnel tarafından on yedi ülkede gerçekleştirilen ”Global Geçici Çalışan Araştırması”, sekreterlik mesleğinde %24,5 gibi yüksek bir oranda geçici istihdam görüldüğünü ortaya koyuyor. Geçici istihdam ekonomik anlamda bir belirsizlik doğurmakla birlikte sekreterler tarafından networking ve daha üst düzey bir iş bulma açılarından iyi bir fırsat olarak değerlendirilebiliyor. Geçici istihdam dönemlerinde çalışan sekreterlerin  %48,5’i gelecek işini planlıyor, %28,1 aile kurup yerleşik bir hayata geçmek istiyor, %16,3 bir ev kiralamak istiyor. Page Personnel’e göre, hem çalışanlar hem de yönetici ve kurum açısından büyük önem taşıyan sekreterlik pozisyonunun takdir edilmesinin,  bir haftalık kutlamayla sınırlı kalmaması gerekiyor.

Amerika’da 1952 yılından bu yana kutlanan Sekreterler Haftası ve Gününün önemi, ülkemizde bu pozisyondaki nitelikli profesyonellere duyulan ihtiyacın artmasıyla her geçen yıl daha çok fark ediliyor. Bu özel hafta, her sektörden idari profesyonellere yönelik olmasını bakımından da önem taşıyor.