SAP Yazılım Şefi

Istanbul (Europe) Permanent

Added 24/10/2022

 • Sektöründe öncü bir ilaç firmasında çalışma fırsatı
 • Dinamik bir ekibin parçası olma fırsatı

About Our Client

Türkiye'nin alanında en çok tercih edilen markalarından biri olan köklü bir ilaç firması

Job Description

 • Farklı coğrafi konumlar dahil, tüm birimleri ve yönetim kademeleri arasındaki bilgi akışı ve raporlama gereklerinin, yasal düzenlemeler ve yönetim ihtiyaçları gereğince arşivde saklanması gereken veri ve bilgilerin belirlenmesinde aktif görev almak; bu gereklere en etken ve ekonomik şekilde cevap verecek bilişim sistemini ve bileşenlerinin belirlenmesine yardımcı olmak.
 • Kullanılmakta olan entegre bilgi sistemi modüllerinde firmanın amaç ve ihtiyaçlarına uygun özelleştirme ve düzenleme taleplerini incelemek, sistemin bütünlüğü açısından değerlendirmek, yöneticisinin onayladığı değişiklikleri yapmak.
 • Kullanıcılardan gelen, departmana, birime veya özel iş süreçlerine özgü yazılım taleplerini değerlendirmek; görüş ve önerileriyle birlikte yöneticisinin onayına sunmak.
 • Onaylanan özel uygulama yazılımlarını ihtiyaca göre entegre bilgi sistemi ile bağlantılı veya bağımsız olarak tasarlamak; analiz, teknik tasarım, kodlama çalışmalarını yapmak; gerekiyorsa ilgili iş sürecine, departmana veya birime özgü veri tabanı tasarlamak.
 • Geliştirilen yazılımların testini gerçekleştirmek; amaca uygun ve sorunsuz işlemesini sağlamak
 • Geliştirilen yazılımların yürürlükteki prosedürlere uygun olarak teknik dokümantasyonunu yapmak; kullanım kılavuzlarını hazırlamak.
 • Sisteme girilen veri ve bilgilerin, kasıt, ihlal ve yanlışlık sonucu doğabilecek yetkisiz erişim, kullanım, değiştirilme, açığa vurulma, el değiştirme, silinme ve hasar görme gibi risklere karşı korunması ve olası kayıpların en düşük düzeyde kalması için önlemler almak.
 • Geliştirilen yazılımların bakımını, gerekli düzeltme ve güncellemelerini yapmak.
 • Kullanıcıların entegre bilgi sisteminin ilgili modüllerini ve görevlerinin gerektirdiği diğer yazılımları etkin kullanabilmeleri için talep edilecek iç ve dış kaynaklı eğitimlerin organizasyonunda ve gerçekleştirilmesinde yardımcı olmak.
 • Firmanın faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi akış sisteminin gerektirdiği ve üstlerinin öngördüğü kayıtları tutmak, gerekli raporları hazırlamak, zamanında ilgili mercilere iletmek.
 • "Yöneticilerin Genel Görev ve Sorumlulukları"nı yerine getirmek.
 • Genel güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, hijyen, yangın-emniyet ve acil durum ile ilgili kural, prosedür ve talimatlara, firmanın genel ve birime özel kurallarına uymak.

The Successful Applicant

SAP modüllerinin (FI, CO, MM, SD, EWM, PP, QM gibi) herhangi birinde veya ABAP tarafında 3-4 yıl ve üzeri tecrübeye sahip olunması ve full cycle projelerde bulunmuş olunması.

What's on Offer

Yan haklar: Kişiye özel araç desteği, tamamlayıcı sağlık sigortası, yemek kartı, prim.

Join PageGroup
Ozan Çinar
Quote job ref
JN-102022-5803251

Job summary

Sector
Information Technology
Sub Sector
SAP
Industry
Healthcare / Pharmaceutical
Location
Istanbul (Europe)
Contract Type
Permanent
Consultant name
Ozan Çinar
Job Reference
JN-102022-5803251