KATEGORİ MÜDÜRÜ

Istanbul (Europe) Permanent

Added 07/06/2022

 • Sektörün Önde Gelen Tüketici Elektroniği Firması
 • Gelecek Vaad Eden Kariyer Fırsatı

About Our Client

İş ortaklığını yapıyor olduğumuz firma; tüketici elektroniği sektöründeki öncü distribütör firmadır. Firmanın büyüme stratejisi gereği Kategori Müdürü arayışımız söz konusudur.

Job Description

 • Tedarikçiler ile belirlenen mali yıl bitimi öncesi şirket hedefleri doğrultusunda yıllık çalışma koşulları görüşmelerinin yapılması ve sonuçlandırılması,
 • Tüm mağazalarda satılacak olan ürünlerin şirket satış ve karlılık hedeflerine bağlı kalarak satın alınması, stok adetlerinin, fiyatlarının ve gerektiğinde indirim oranlarının belirlenmesi,
 • Yeni veya mevcut tedarikçi ilişkileri kurulması ve geliştirilmesi, belirli düzende toplantı organize ederek markalarla yakalanabilecek fırsatların takip edilmesi,
 • Perakende sektöründeki trendlerin takip edilmesi, tüketici davranış biçimlerinin analiz edilmesi ve rakiplerin aldığı aksiyonların gözlemlenerek stratejiler belirlenmesi,
 • Yıllık satın alma bütçesinin oluşturulması ve dönemsel revizelerin yapılması,
 • Belirli dönemlerde seçilen ürünler için kampanyaların planlanması, bu kampanyalar için firmalarla görüşmelerin yapılması ve pazarlama departmanına tümüyle ilgili detaylı bilgi verilmesi,
 • Şirket prensiplerine uygun olarak piyasadaki rekabet koşullarının takip edilmesi , indirim taleplerinde karlılık hedefleri göz önünde bulundurularak revizeler yapılması,
 • Sorumlu olduğu tüm ürün gruplarında satış/stok takibi, performansa göre stok seviyesinin düzenlenmesi için sipariş listelerinin oluşturulması, gerektiğinde firmaya iadelerinin sağlanması,
 • Aylık stok, satış, karlılık değerlendirme raporunun hazırlanması,
 • Ürün bilgilerinin, satın alma uzmanları tarafından sisteme girişlerinin sağlanması
 • Yeni açılacak mağazalar için lokasyona, mağaza büyüklüğüne ve yerleşimine bağlı olarak ürünlerin stok miktarlarının ve satış fiyatlarının belirlenmesi,
 • Gerekli durumlarda mağazalar arası transfer onaylarının verilmesi,
 • Ekibinin, şirket içi tüm departmanlarla koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasının sağlanması ve yönlendirilmesi,
 • Ekibinin üçüncü parti kurumlara karşı ortak şirket dili kullanmalarının sağlanması,
 • Şirket,kural,prensip,prosedür ve iş akışlarına uygun hareket etmesi ve edilmesinin sağlanması,
 • Personelinin iş disiplini ve gelişiminden sorumlu olması.

The Successful Applicant

Arayış içerisinde olduğumuz adayın tüketici elektroniği sektöründe benzer bir rolde minimum 10 sene tecrübesinin olması beklenmektedir.

What's on Offer

-Gelecek vaad eden iş fırsatı

Join PageGroup
Billur Uyanik
Quote job ref
JN-052022-5626779

Job summary

Sector
Retail
Sub Sector
Category Manager
Industry
FMCG (Fast Moving Consumer Goods)
Location
Istanbul (Europe)
Contract Type
Permanent
Consultant name
Billur Uyanik
Job Reference
JN-052022-5626779