Mali Suçlarla Mücadele, Mevzuat ve Uyum Grup Müdürü

Istanbul (Europe) Permanent Work from home

Added 06/06/2024

 • Grup Müdürü Pozisyonu
 • Global Banka

About Our Client

Müşterimiz Global bir Bankadır.

Job Description

 • Kanun ve düzenlemelerin; banka politikası, prosedürü ve kontrolleri ile entegrasyonuna ilişkin olarak iş kolları ve izleme birimlerini bilgilendirmek; önceden belirlenmiş düzenleyici izleme sürecine dayalı olarak, açıklıkların ve düzeltici tedbirlerin takibini gerçekleştirmek.
 • Bankanın Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (SGAÖ)ve Terörün Finansmanıyla Mücadele (TFM) ve diğer uyum politika ve prosedürlerini düzenlemek, bu doğrultuda ilgili komite ve iş fonksiyonlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak
 • Bankanın uyum riski yönetimine genel anlamda destek sağlamak
 • Sunum ve eğitimler yoluyla, banka çalışanlarının uyuma ilişkin bilinçlenmelerini sağlamak
 • Görevlerin düzgün şekilde yürütülmesi amacıyla Uyum Ekibini koordine etmek, denetlemek ve izlemek.

The Successful Applicant

 • Türkiye'deki en az 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarının birinden (veya YÖK'ün tanıdığı yurtdışındaki lisans programlarının birinden) mezun olmak.
 • Başta SGAÖ&TFM olmak üzere, Türk bankacılık kanun ve düzenlemeleri konusunda uzmanlık
 • Bir banka veya finansal kuruluşta en az 5 yıllık müdürlük, uzmanlık veya yöneticilik deneyimi.
 • Etkileme/İletişim becerileri / İş bilinci ve pragmatizm / Müzakere becerileri / Dinleme becerileri / Düzenleme&uyum bilgisi
 • Analitik düşünme ve araştırma becerisi / Yönetim becerisi
 • İngilizceyi etkin bir şekilde konuşma

What's on Offer

Grup Müdürü

Join PageGroup
Imge Ergun
Quote job ref
JN-062024-6446622

Job summary

Sector
Banking & Financial Services
Sub Sector
Compliance & Legal
Industry
Financial Services
Location
Istanbul (Europe)
Contract Type
Permanent
Consultant name
Imge Ergun
Job Reference
JN-062024-6446622
Job Nature
Work from home