Muhasebe Müdürü - SMMM

Kocaeli Permanent

Updated on 28/05/2024

 • İyi bir kariyer fırsatı
 • Global çalışma ortami

About Our Client

İş ortağımız iskele sistem çözümlerinde hizmet veren Alman menşeli bir firmadır.

Job Description

 • Banka/kasa kayıtlarının ve satış / tedarikçi faturalarının kesim ve sisteme giriş işlemlerinin belirlenmiş olan zamanlar içerisinde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Genel muhasebe işlemlerinin Vergi Usul Kanununa göre kayıtlarının tutulmasını saplamak ve kontrolünü yapmak,
 • Şirket içi fatura onay prosedürüne uygun olarak, fatura süreçlerinin takip edilmesi,
 • Tüm yasal beyanname ve bildirimlerinin zamanında, tam düzenlenmesi ve tahakkuk kayıtlarının işlenmesini sağlamak.
 • Vergi ve vergi iadelerinin hazırlığını ve takibini yapmak,
 • Müşteriler ve Tedarikçiler ile dönemsel mutabakat gerçekleştirmek, mutabakat farklarını tespit etmek, tespit edilen farkların sebeplerini analiz ederek gerekli aksiyonları almak,
 • Muhasebe kayıtlarının tutulduğu arşiv düzenini sağlamak ve burada yer alan kayıtları güncel tutmak
 • İç denetim çalışmaları kapsamında gerekli olan bilgi ve belge kayıtlarını temin etmek
 • Sorumlulukları kapsamındaki mevzuatı düzenli şekilde takip etmek, ilgili değişiklikleri ekibi ve yönetim ile paylaşmak
 • Yöneticisi ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda tüm raporlamaları oluşturmak
 • Bütçe performansıyla ilgili yönetim birimlerine periyodik raporlar sunmak
 • Faturalar, makbuzlar, muhasebe defterleri ve satın alma siparişlerinin yasal düzenlemelere uygunluğunu kontrol etmek,
 • İç finans yönetim sistemlerini ve iş risklerini değerlendirmek,
 • Bölüm bütçelerini hazırlamak ve departman harcamalarını kontrol etmek,
 • Dönem sonu kapanışlarını hazırlamak,
 • Yıllık mali beyan oluşturmak,
 • Kurum finansal verilerini gizli tutmak,
 • Mesleki gelişimi sürdürmek,
 • E-defterin zamanında ve eksiksiz gönderimini gerçekleştirmek,
 • Diğer departmanlarla işbirliği yaparak, sistem iyileştirme planlama ve uygulamalarını sağlamak,
 • Muhasebe personelinin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulaması konusunda İnsan Kaynakları Bölümü ile birlikte çalışmak,
 • Yöneticisinin uygun gördüğü her türlü görevi kanun ve şirket talimatlarına uygun olarak yerine getirmek,
 • Enflasyon muhasebesi işlemlerini yürütmek

The Successful Applicant

 • SMMM belgesi bulunan,
 • Logo muhasebe programını bilen ve kullanmış,
 • Muhasebe mevzuatına hakim,
 • Muhasebe ve denetim standartlarına hakim,
 • Temel SPK ve UFRS bilgisi bulunan,
 • Müşteri odaklı,
 • Problem çözme ve karar verme becerisi gelişmiş,
 • İşbirlikleri kurma becerisi gelişmiş,
 • Etkili iletişim kurabilen,
 • Planlama ve organizasyon becerisi gelişmiş,

What's on Offer

 • Prim
 • Özel Sağlık Sigortası
 • Servis
 • Yemekhane
Join PageGroup
Dilan Erdem
Quote job ref
JN-052024-6431584

Job summary

Sector
Finance & Accounting
Sub Sector
Accountant
Industry
Industrial / Manufacturing
Location
Kocaeli
Contract Type
Permanent
Consultant name
Dilan Erdem
Job Reference
JN-052024-6431584