Buradasınız

Yüksek Duygusal Zekâ Liderleri Bir Adım Öne Taşıyor

Başarılı yöneticiler, duygusal zekâ seviyesini kullanabilme yeteneği ile liderleşiyor

 

Duyguları anlama ve yönetme kapasitesi olan Duygusal Zekâ, araştırmacılar kadar İnsan Kaynakları yöneticilerinin de öncelikli gündeminde yerini aldı. PageGroup yöneticileri “Artık iş yerinde ya da dışında duygusal zekânın kişiliğe yararları reddedilemez bir gerçek. İnsan duygusunun inceliklerini iş yerinde kucaklayabilmek ise çalışanlar arasında işbirliği ve mutlu çalışma ortamını tetikliyor.”

 

Duygusal Zekâ nasıl yardımcı oluyor?

Dünyaca ünlü davranış bilimcisi Daniel Goleman "Beyin tekrarlanan deneyime göre kendini şekillendirir. Bunun çocuklara sistematik bir şekilde öğretilmesiyle, anti-sosyal davranışlarda azalma, sosyal davranışta ve akademik başarıda artış gözlemlendi," diyor.

 

Çalışanların Zihinsel Sağlığı Personel Hizmet Paketlerine girdi

İnsan duygularını tam olarak anlama ve mücadele yetersizliği iş yeri dâhil olmak üzere tüm yaşam alanlarını etkiliyor. İş yerinde çalışanların zihinsel sağlığı, giderek personel hizmet paketlerinin içinde yer almaya başladı.  İnsan kaynakları ekiplerine psikologların dâhil edildiği şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. Ekibe psikologların katılımıyla; iş gücünü mümkün olduğunca anlamanın ve faydalı eğitimler vermenin, işçi- işveren ilişkilerinin sağlıklı gelişiminin yolu açılıyor.

 

Duygusal zekânızı nasıl geliştirirsiniz?

PageGroup Yetenek Geliştirme Müdürü Lucyna Bolin, kendinizi değerlendirmenin ve öz değerlendirmeye açık olmanın önem taşıdığını belirtiyor. "5 temel bileşende nerede olduğunuzu kendinize sorun. Başkalarından geri bildirim isteyin, kendinden daha yansıtıcı olun ve kendinize karşı daha dürüst olun. Hepimizin duygusal olarak zekice olduğumuz açıktır, ancak duygularımızı ve kendimiz ölçüp değerlendirmek için daha fazla zaman ayırmamız gerekir. Her şeyde olduğu gibi, uygulama önemlidir; ancak küçük adımlar bile büyük fark yaratılabilir. Yetkinlikleriniz üzerinde çalışarak iyileştirmelerini sağlamalısınız.

Page Yetenek Geliştirme Müdürü “Etkili bir yönetici olmak için kendinizi geliştirmeniz hayati bir konudur ve o zaman ancak gerçekten iyi bir lider olabilirsiniz. " diyor

Genelde en başarılı şirketlerin liderlerinin hepsinde duygusal zekânın tüm önemli bileşenlerini üst düzeyde gösterdikleri açık bir gerçektir. Bunların bir dizi yetenek olduğunu unutmamak önemlidir. Genel olarak, kadınlar ortalama olarak daha yüksek duygusal empatiye sahip olma eğilimindedirler. İnsanlarla gruplar arasındaki ilişkileri başarıyla yönetir. İnsanlar geliştikçe ihtiyaç duydukları alanda beceri toplarlar.

 

Duygusal zekâ iş yerinde nasıl fark yaratıyor?

Her gün duygularımızla kararlar alıyoruz. Plan A'nın plan B'den daha iyi olduğunu ve bazen duygularımıza veya içgüdülerimize dayalı seçimler yaptığımızı düşünüyoruz. Bu duyguların kökenini ve kaynağını anladığımızda, özellikle ekip halinde çalışırken, birbirimizle daha uyumlu hale geliyoruz. Küreselleşmeyle birlikte, duygusal etkileşimlerin karmaşıklığını ve bunların nasıl ifade edildiğini artıran duygusal zekâ, takımlar çapraz kültürel ve küresel olduğunda her zamankinden daha önemli hale geliyor. Esasen iş yerindeki duygusal zekâ, baskı altındaki iyi ilişkileri anlamak, ifade etmek ve yönetmek, sorunları iyi çözmek ve çözmek için ortaya çıkmaktadır.

 

Liderlikte duygusal zekânın faydaları

Liderlikte önde gelen araştırmacılardan Gary Yukl, "Kendini tanımak, kendi ihtiyaçlarını ve belli olaylar meydana gelmesi durumunda muhtemel reaksiyonları anlamayı ve alternatif çözümlerin değerlendirilmesini kolaylaştırır" diyor.

Bolin, "Kendi farkındalığınızı geliştirerek, diğerlerini daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz. Yönetmek, ille de başkanlık etmek değildir. Yönetici pozisyonuna terfi eden kişinin önce kendine liderlik edip, farkındalık yaratması gerekir. Yönetim; işi yönlendirmek, kendinizi yönetmek ve başkalarına yön vermekten oluşur. Bunların içinde en önemlisi kendinizi yönlendirmektir” diyor.

PageGroup uzmanlarına göre duygusal zekânın kişilikte etkili olması için, işe kendinizle başlamanız gerekiyor. Duygusal düzeyde nasıl çalıştıklarını anlamadan, başkalarının refahını, gelişimini ve benlik hissini artıramaz veya geliştiremezsiniz. Başarılı liderleri diğerlerinden ayıran en önemli özellik duygusal zekâ seviyesi ve bunu daha etkili bir iş yeri ortamı geliştirmeye yönelik kullanabilme yeteneğidir.