Mühendislik ve üretim şirketlerinin teknoloji odaklı operasyonel süreçlere geçiş yapmasıyla birlikte işverenler, başarılı bir dönüşüm sağlamak ve kârlılığı artırmak amacıyla doğru becerilere sahip çalışanlara yöneliyor. Bu becerilerden bazıları şunlardır:

1. Yalın üretim

Kâr marjlarını artırmak isteyen işletmeler için verimliliği en üst düzeye çıkarıp israfı en aza indirmek temel odak noktalarıdır. Şirketler sistematik olarak değer yaratabilen, israf maliyetlerini azaltabilen ve üretim süreçlerini iyileştirebilen çalışanlar aramaktadır. Özellikle, yalın metodolojiler (Amerikalı mühendis Bill Smith tarafından geliştirilen Six Sigma Black Belt gibi) üzerinde deneyim çok aranan özelliklerdendir.

2. Değişim ve dönüşüm yönetimi

Teknolojinin sektörü yeniden şekillendirmesiyle işletmeler, inovasyon, yeni teknolojilerin benimsenmesi ve çevik iş süreçleri yoluyla bu dönüşüme yardımcı olabilecek, değişim odaklı ve yetenekli, stratejik karar alıcı çalışanlar aramakta.

3. Ürün geliştirme

Markaların yenilikçi ürünlerle pazara ilk giren olmak ve mevcut ürünlerde pazar payını artırmak için yarışmasıyla, özellikle yiyecek ve içecek şirketlerinde, yeni ürün geliştirme uzmanlığı bulunan yeteneklere yönelik talep artmış durumda.

4. Süreç tasarımı

Teknolojik gelişmeler ve sektör genelinde gerçekleşen süreç otomasyonu göz önüne alındığında işletmelerin süreçleri her zamankinden daha verimli yönetmeleri gerektiği görülecektir. Bu nedenle şirketler, çıktıyı artırıp üretim maliyetlerini düşüren süreçler tasarlama becerisine sahip çalışanlar arıyor.

5. Uyum Yeteneği

Hızla değişen bir ortamda, yeni durumlara, projelere ve çalışma biçimlerine uyum sağlama becerisi büyük önem taşır. Gerektiğinde odak noktanızı kolayca değiştirebileceğinizi göstermek, potansiyel işverenlere uzun vadede değer katacağınızı kanıtlamanıza katkı sağlar.

6. Demokratik liderlik yaklaşımı

Hiyerarşiye sıkıca bağlı yönetim yaklaşımlarının devri geride kaldı. Bu yaklaşımın yerine, hem mühendislik ve imalat sektöründe hem de diğer sektörlerde yeni nesil çalışanlar için daha uygun olan daha demokratik bir liderlik biçimi benimsenmesi gerekmektedir. Daha katılımcı bir çalışma biçimi çalışanların kendilerini daha rahat hissetmesini sağlar. Çalışanlar yönetimin aklına gelmemiş fikirler ortaya koyabileceğinden şirketler de bu yöntemden faydalanabilir. Dolayısıyla, en iyi uzmanların artık mutlaka yöneticiler olması gerekmemektedir. Bu ilkey uygulamakta olan şirketler giderek azalıyor. Mesleki bilgi elbette gerekli, ancak ekip yönetme konusunda iyi düzeyde kişisel beceriler de aynı derecede önemlidir.

7. Çoklu proje yönetimi

Büyük, yüksek değerli projelerin, özellikle de doğrudan yabancı yatırım (FDI) yoluyla yaygınlaştığını düşündüğümüzde, odaklanmış bir çoklu görev yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük ölçekli teknoloji projeleri için iyi proje yönetimi becerisi ve birden fazla işi bir arada yürütme kabiliyeti gerekir. Maliyetleri kontrol etme ve verimliliği yönetme becerisi mevcut koşullarda önemini korumaktadır. Yüksek kar marjı taleplerini karşılamak, stratejik ve taktik planlama uzmanlığına sahip en iyi yeteneklere bağlıdır.

8. Detaycılık

Detaycılık, her işte ve her düzeyde değer verilen önemli bir beceridir. Hızla değişen dünyada, işlerinde mükemmeliyetçi olan ve ince ayrıntıları görebilmekle övünen çalışanlar, yöneticilerden epey rağbet görmektedir. İşletme açısından son derece mühim olan bu çalışanlar işletmede özlü bir fark yaratabilir ve verilerdeki anormallikleri veya trendleri ayırt etme yeteneklerini kullanarak bunlar hakkında bilinçli raporlar sunarak işletmede olumlu yönde bir değişimi teşvik edebilirler.

9. Hesap Verebilirlik

Mühendislik ve imalatta üretim programlarına uyulması son derece önemli olup, böylece meslektaşların, paydaşların ve müşterilerin son tarihlerine uyulabilir ve beklentileri karşılanabilir. Bir sürecin herhangi bir kısmı için hesap verecek herhangi bir kimse bulunmaması gelir kaybına yol açabilir. Hesap verebilirliğin ne anlama geldiğini net bir şekilde anlamak ve bunu ister kalite etiği ister düzenleyici standartlar üzerinden sergilemek, süreci daha iyi kontrol edilir hale getirir.

10. Müşteri odaklı/merkezli tasarım

Sürekli yeni ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte, müşteri odaklı tasarımlar üzerindeki beklentileri yönetmek işletmeler için rekabetin yoğun olduğu alanlarda bir adım önde olmada anahtar unsur haline gelmiştir. Müşteriler ürününüzü gerçek anlamda önemserse onları kaybetme olasılığımız daha düşük olur. Bu, müşteri deneyimini odak noktası haline getirir ve işletmelerin kendi alanlarında liderliğe yükselmelerini sağlayabilir. Müşteri odaklı tasarım yaklaşımının doğru bir şekilde uygulanması için doğru kişilerle çalışmak kritik önemdedir.

İş mi arıyorsunuz?

En iyi iş tekliflerini internet sitemizde bulabilirsiniz.

Hemen başvurun

Maaş Anketleri

Piyasa trendleri ve sektöre göre maaş hakkında önemli bilgiler

Daha fazlasını keşfet