Yazılım geliştiricilerden siber güvenlik uzmanlarına, teknoloji profesyonelleri modern dünyanın şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. Öyleyse, pek çok insanın hem entelektüel olarak teşvik edici hem de finansal olarak ödüllendirici bir kariyer şansı için BT rollerini cazip bulmasına şaşmamalı. 

Ama kimse bir gecede teknoloji kahramanı olmaz! Ne kadar yetenekli ve nitelikli olursanız olun, ilgi alanlarınıza, becerilerinize ve kişiliğinize uygun bir uzmanlık alanı seçmeniz gerekir. Kariyer yolunuzu çizmenize yardımcı olmak adına, teknoloji alanında en yeni beş rolü ve işverenlerin bu pozisyonlarda aradıkları beceri ve nitelikleri sizin için derledik. 

Yeni İş #1: DevOps Mühendisi 

“Agile” gibi yazılım geliştirme metodolojileri, sürekli geliştirme, işbirliği ve hesap verebilirliği teşvik ederek ekiplerin kaliteli ürünleri hızlıca sunmasına yardımcı oluyor. Fakat birçok kuruluş için bu tür metodolojiler, geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki engelleri yıkmak için yeterli değil.  

İşte burada DevOps devreye giriyor. Adından da anlaşılacağı gibi bu metodoloji, geliştirme ve operasyon ekiplerinin, yazılım geliştirme süreçlerinin planlama ve kodlamadan uygulama ve izleme aşamalarına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca uyum içinde çalışmasını sağlıyor. DevOps mühendisleri, ekiplerin işbirliği yapmasına ve neredeyse gerçek zamanlı olarak geri bildirim sağlamasına imkan tanıyan araçlar kullanarak kod geliştirme ve test etme arasında sürekli bir entegrasyon sağlamayı hedefliyor. 

DevOps mühendisleri neden talep görüyor? 

DevOps, yazılım geliştirme ve test etme için oldukça uygun maliyetli bir yaklaşım; bu da bu BT rolünün son zamanlarda gördüğü rağbetin nedenlerinden biri. Diğer bir neden ise, bulut teknolojilerinin son birkaç yılda patlayarak büyümesi. Bulut geliştirme projeleri hem sayı hem de karmaşıklık açısından büyüdükçe DevOps mühendisleri, kullanıcıların ve işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayan uygulamalar geliştirmenin optimize edilmesinde kritik bir rol oynuyor. 

DevOps mühendisleri için değerli beceri ve deneyimler 

 • Amazon Web Services (AWS) ve Microsoft Azure gibi bulut bilgi işlem platformları 
 • Kod optimizasyonu ve rutin görevlerin otomatikleştirilmesi 
 • Hizmet olarak Yazılım (SaaS) uygulamalarının yönetimi 
 • Docker ve Kubernetes gibi konteyner teknolojisi kullanan DevOps araçları geliştirme 
 • Diller — Akıcı İngilizce genellikle sahip olunması gereken bir beceridir 
 •  

Yeni İş #2: Veri Bilimcisi/Veri Analisti 

Veri bilimcisi, istatistik, matematik ve bilgisayar bilimlerini harmanlayan en gelişmiş BT rollerinden biridir. Hatta bu rolün entelektüel karmaşıklığından dolayı birçok şirket veri bilimcisi adaylarının saydığımız disiplinlerden birinde doktora sahibi olmasını ister. 

Ancak veri bilimciliğinin akademik bir rol olduğu fikrine kapılmayın. Şirketlerin bu profesyonellerle çalışma amacı, büyük veri kümelerini analiz edip bilgi sağlamaları, böylece operasyon ve iş stratejilerini yönlendirmeye yardımcı olmalarıdır. Verilerden bu yolla bilgi edinen şirketler maliyetleri azaltabilir, karar verme süreçlerini iyileştirebilir ve yeni pazar fırsatları bulabilir. Kısacası, veri bilimcilerin hem iş süreçleri hem de rakamlarla iyi çalışabilecek altyapıda olmaları gerekir.  

Aynı şey veri analistleri için de söylenebilir, ancak bu BT rolünü veri bilimcilerden ayıran önemli farklar vardır. Veri analistleri genellikle mevcut veriler üzerinde çalışırken, veri bilimciler bu verileri yakalamak için sıfırdan süreçler tasarlar. İyi veri analistleri, verileri taze ve ilgi çekici bir bakış açısıyla sunan grafik ve raporlar oluşturma konusunda başarılıdırlar.  

Veri bilimcileri/veri analistleri neden talep görüyor? 

Sektörler giderek daha fazla veri odaklı hale geldikçe bu BT rollerine olan talep de artıyor. Günümüzde kuruluşlar, sosyal medya kanalları, veritabanları ve Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörleri dahil pek çok kaynaktan ham ve karmaşık veriler topluyor. Veri bilimciler, bu işlenmemiş veri yığınlarından değerli çıkarımlar yapmada kilit işlev görüyor.  

Veri bilimi veya veri analizi alanında bir kariyer düşünüyorsanız, şirketlerin tahmine dayalı modeller oluşturmak için makine öğrenimi araçlarına yatırım yapmasına bakarak otomatik süreçlerin bu BT rollerinin yerini alabileceğinden endişe duyabilirsiniz. Ancak bu araçlar giderek daha güçlü hale gelse de, çoğu uzman bunların yakın zamanda veri bilimcilerin ve analistlerin yerini alacağını düşünmüyor. Verilerin hala şirketin iş ihtiyaçlarına göre uyarlanıp hazırlanması gerekiyor ki bu görevi alan bilgisine sahip insanların üstlenmesi en uygun seçenek. 

Veri bilimciler için değerli beceri ve deneyimler 

 • Python veya Java gibi programlama dilleri 
 • Gelişmiş istatistiksel modellerin gerçek dünyadaki zorlu iş koşullarına uygulanması 
 • Power BI, Tableau veya başka bir iş zekası (BI) aracı 
 • Akıcı İngilizce dahil yazılı ve sözlü iletişim becerileri 

Veri analistleri için değerli beceri ve deneyimler 

 • Sorgulama ve özet tablolar dahil olmak üzere elektronik tablo ve raporlama uygulamalarında deneyim 
 • Çeşitli veri modellerini tanıma 
 • Eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri 

Yeni İş #3: BT Proje Yöneticisi 

BT sektörü, harika teknolojiler için harika fikirleri olan harika insanlarla doludur. Ancak bu, bir ürünün pazara sunulması için yeterli değildir. Büyük resmi görebilen ve bir projenin çeşitli ve bazen rekabet halindeki unsurlarını tek bir bütüncül stratejiyle ele alabilen birine ihtiyaç vardır.  

Bu kişi ise, teknoloji operasyonlarını genel yönetimle birleştiren proje yöneticisidir. Bir projenin başından sonuna kadar yönetiminden sorumlu olan BT proje yöneticilerinin görevleri şunlardır: 

 • Proje için gereken kaynakları belirlemek ve bunları karşılayacak bir bütçe oluşturmak 
 • Projenin takvimini, kilit aşamalarını, metodolojileri ve temel performans göstergelerini geliştirmek 
 • Projeyi takvimine ve spesifikasyonlara bağlı kalarak yürütmek için gereken beceri ve deneyime sahip bir ekip kurup koordine etmek 

BT proje yöneticileri neden talep görüyor? 

Gittikçe daha da dijitalleşen ve küreselleşen iş ortamında şirketlerin ürün ve hizmetlerini pazara sunabilmek için değişen koşullara hızla uyum sağlamaları gerekiyor. Bunun için ise, kendi başına fikir yürütebilen ve karmaşık gereksinimleri tutarlı tek bir stratejiye dönüştürebilen liderlere, yani BT proje yöneticilerine ihtiyaçları var. Liderlik becerileriniz, teknoloji tutkunuz ve bir şirkette değişime yön verme yeteneğiniz varsa, bu rol sizin için uzun vadede mükemmel fırsatlar sunabilecek bir kariyer yolu. 

BT proje yöneticileri için değerli beceri ve deneyimler 

 • Üst düzey iletişim becerileri ve ekiplerin ve bireylerin yönetimi konusunda bir başarı geçmişi 
 • Tanınmış bir kurumdan proje yönetimi sertifikası  
 • Proje yönetimi yazılım araçlarını, metodolojilerini ve en iyi uygulamalarını tanıma 

Yeni İş #4: Full-Stack Web Geliştirici 

Giriş düzeyindeki web geliştiricileri, ön yüz veya arka yüz geliştirici olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Ön yüz geliştiriciler, web sitesinin görünümü, hissiyatı ve kullanıcıların web sitesiyle nasıl etkileşime girdiğiyle ilgilenir. Arka yüz geliştiriciler ise web sitesinin temel işlevselliğiyle ve veritabanları, sunucular ve bulutla nasıl etkileşime girdiğiyle ilgilenir. 

Kariyerinizde ilerledikçe ve farklı programlama dilleri ve sistemleri hakkında bilgi ve deneyim kazandıkça önünüzde üçüncü bir seçenek açılacaktır: tam kapsamlı geliştirici. Bu seçkin teknoloji uzmanları, arka yüz ve ön yüz süreçleri arasında kolaylıkla hareket edebilir. Ayrıca iş trendleri ve en iyi kullanıcı deneyimi uygulamaları konusunda bilgilidirler, bu sayede strateji tavsiyelerinde bulunma ve danışmanlık etme konusunda yeterli donanıma sahiptirler. Son olarak, tam kapsamlı geliştiriciler, çeşitli müşteriler ve paydaşlarla işbirliği yapma ve üst yönetime rapor verme kabiliyeti dahil birinci sınıf iletişim uzmanları olmalıdırlar.  

Tam kapsamlı geliştiriciler neden talep görüyor? 

Şirkete kazandırabilecekleri değere ve teknoloji sektöründe web geliştirmeye artan talebe bakılırsa, 2022’de tam kapsamlı geliştiricilerin peşinde koşulması şaşırtıcı değil. İşverenler, geliştiricileri işe alırken yalnızca üst düzey kodlama becerilerine bakmıyor. Aynı zamanda adaptasyon becerisi ve esnekliğiyle geliştirme sürecini hızlandırıp kolaylaştırabilecek yetenekler arıyorlar. Tam kapsamlı geliştiriciler tam da bu ihtiyacı karşılıyor. 

Ancak bu BT rolünü kariyerinizin ilk aşamalarında üstlenmeniz kolay değil. Hem ön yüz hem de ön yüz süreçlerde çalışabileceğiniz her fırsatı değerlendirerek zaman içinde kendinizi, her ikisinde de ustalaşmış bir aday olarak güvenle takdim edebilirsiniz. 

Tam kapsamlı geliştiriciler için değerli beceri ve deneyimler 

 • C#, Java, JavaScript, Angular, Reach ve Vue gibi diller ve sistemler, ayrıca MySQL gibi veritabanı yönetim sistemleri hakkında kapsamlı bilgi 
 • Agile, Waterfall ve DevOps gibi yazılım geliştirme metodolojileriyle çalışma deneyimi 
 • Minimum düzeyde gözetimle veya hiç gözetim olmaksızın çalışabilen, inisiyatif alarak iş yapan biri olmak — tam kapsamlı geliştirici işlerinin çoğu hala uzaktan çalışmaya dayalı yapılıyor 

Yeni İş #5: Siber Güvenlik Analisti 

Kötü niyetli bir bilgisayar korsanı gibi düşünerek şirketinizin bilgi güvenliği sisteminin açıklarını tespit edebilir misiniz? Aynı zamanda bir şirket yöneticisi gibi düşünüp şirketin itibarını ve kârlılığını koruyacak bir siber güvenlik stratejisi tasarlayabilir misiniz? 

Öyleyse, siber güvenlik analistliği tam size göre bir iş olabilir. Siber güvenlik analistleri, siber güvenlik mimarları ve mühendisleriyle yakın çalışırlar. Sıklıkla karıştırılan bu roller, kesiştikleri noktalar olmakla birlikte aynı değillerdir. Analistler, kuruluşun ağını izleyerek ihlalleri ve güvenlik açıklarını tespit eden ilk savunma hattıdır. Siber güvenlik mimarları ve mühendisleri bu analize dayanarak, tespit edilen tehditlere karşı koymak üzere sistemler tasarlayıp uygular. 

Siber güvenlik analistleri neden talep görüyor? 

Dijitale öncelik veren iş stratejileri giderek daha fazla benimsendikçe kuruluşlar da siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. Bu riski hafifletmek amacıyla şirketler, siber saldırıları tespit edebilecek, önleyebilecek ve bunlara karşılık verebilecek siber güvenlik uzmanlarını işe almayı istiyor. Birçok alanda, özellikle de finans hizmetleri, sağlık, devlet ve perakende gibi sektörlerde siber güvenlik analisti ve benzeri BT rollerine yüksek talep olduğunu görüyoruz. 

Siber güvenlik analistliği, genellikle bilgi güvenliği pozisyonlarında en az üç yıllık deneyim gerektiren orta düzey bir BT rolüdür. Teknoloji kariyerinize yeni başlıyorsanız, güvenlik yöneticiliği gibi giriş seviyesinde güvenlik pozisyonlarını değerlendirin.  

Siber güvenlik analistleri için değerli beceri ve deneyimler 

 • Yerel ve uluslararası bilgi güvenliği standartları, örneğin ISO 27001 konusunda derinlemesine bilgi. 
 • CISSP, CISA veya CISM gibi sertifikalar veya referanslar. 
 • Splunk, ArcSight ve Alien Vault gibi SIEM araçlarıyla çalışma deneyimi 

Bonus: İş Analisti 

Çok işlevli bir rol olan iş analistliği, bilgisayar bilimleri, finans ve pazarlama gibi alanlarda bilgi ve uzmanlıklardan faydalanmayı gerektirebilir. Uzmanlık alanı ne olursa olsun tüm iş analistleri, müşteri ihtiyaçlarını belirleyip yorumlama ve bunları uygulanabilir iş stratejilerine dönüştürme tutkusu taşır.  

En yaygın iş analisti sorumlulukları finansal analiz, veri akışı analizi ve proje yönetimidir. İş analistleri genellikle ürün düzeltme ve iyileştirmelerini uygulamaya koymak üzere tasarımcılar, geliştiriciler ve kalite güvence ekipleriyle çalıştığından, bu rolde güçlü iletişim ve işbirliği becerileri önemli yer tutar.  

İş analistleri neden talep görüyor? 

İş analistleri için zaten yüksek olan talebin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha da artması bekleniyor. Bu talebin temel itici güçlerinden biri, dijital dönüşüm ve kuruluşların iş faaliyetlerinin nasıl yürüdüğüne ilişkin büyük veri hazinelerine ulaşma ihtiyacıdır. Bu veriler işletmelere rakipleri karşısında önemli bir üstünlük sağlayabilir — tabii eğer ekiplerinde bu verileri yorumlayıp yararlı fikirlere ve çözümlere dönüştürebilecek kişiler varsa. 

İş analistleri için değerli beceri ve deneyimler 

 • Analitik beceriler ve problem çözme becerileri 
 • Mühendislik, bilgisayar bilimleri, finans veya ilgili bir alanda lisans derecesi 
 • API oluşturma ve test etme deneyimi 
 • Temel SQL sorguları yazabilme 

İş mi arıyorsunuz?

En iyi iş tekliflerini internet sitemizde bulabilirsiniz.

Hemen başvurun

Maaş Anketleri

Piyasa trendleri ve sektöre göre maaş hakkında önemli bilgiler

Daha fazlasını keşfet