Candidate Experience

Aday sayısının az olduğu bir işe alım pazarında, şirketlerin ve işe alım uzmanlarının adaylara pozitif bir deneyim sunması çok önemlidir. Bir işe alım sürecinin sorunsuz ve verimli ilerlemesi, adayların bu iş teklifini kabul etme ve şirketi meslektaşlarına tavsiye etme olasılıklarını artırır. 
Peki adayların şirketle ilgili deneyimleri ne zaman başlar? Birçok başvuru sahibine göre cevap iş ilanını okudukları zaman. O an adaylar, şirket hakkında pozisyona başvurmakla ilgili kararlarını da etkileyecek güçlü bir ilk izlenim edinirler.

Adayların iş ilanlarına karşı gösterdikleri reaksiyon hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 2021 yılında Eylül ayının sonundan Aralık ayının ortasına kadar 7000 başvuru sahibiyle bir anket gerçekleştirdik. İş ilanlarının adayların deneyiminde oynadığı önemli rol hakkında daha fazlası için okumaya devam edin.

Konum, konum, konum

Adaylara iş ilanlarındaki en önemli bilgilerin neler olduğunu sorduk ve öne çıkan cevap konum oldu. Her 10 katılımcıdan neredeyse altısı (%59), tüm iş ilanlarındaki kilit verinin işin konumu olduğunu söyledi. Bunu sözleşmenin türü (%47) ve iş unvanı (%44) izledi.
Adayların odaklandığı diğer bilgiler ise:
•    Maaş (adayların %37'si için en önemli unsur)
•    Pozisyonun kıdemi (%24)
•    Şirketin adı (%19)
•    İlanın yayınlandığı tarih (%18)

Adaylar okumayı seviyor!

Yoğun hayat temposuna rağmen, anketimize katılan adayların %68'inin iş ilanının tamamını okuduğunu belirtmesi size şaşırtıcı gelebilir. Diğerleri ise içeriğin %80-90'ını okuduklarını belirtti.  
İlanın tamamını okumaya yönelik bu eğilimin nedenini erişilebilirliğe bağlayabiliriz. Birçok aday artık iş ilanlarını mobil cihazlarından görüntülüyor. Ankete katılanların üçte birinden fazlası (%37) iş ilanlarını okumak için çoğunlukla mobil cihazlarını kullandığını ve %26'sı başvuru yapmak için de yine aynı cihazları kullandığını belirtti. Ancak, adayların neredeyse yarısı (%49) başvurularını göndermek için hala çoğunlukla masaüstü veya dizüstü bilgisayarlarını kullanıyor. 

Bazen biçim de içerik kadar önemlidir

Bazı işe alım uzmanları, orijinal ve yaratıcı iş ilanları yayınlamayı deniyor. Fakat anketimize katılan adayların öncelikleri farklı. Her 10 katılımcının altısından fazlası (%61) profesyonel ve ayrıntılı bir ilan biçimini tercih ettiklerini belirtti. Katılımcıların yaklaşık %35'i iş ilanında alt başlıkların olmasını sevdiğini belirtirken, %33'ü kısa ve öz olan ilanları tercih ediyor.  

Adaylar daha fazla bilgi görmek istiyor

Bazen adaylar, iş ilanlarında yer alanlar kadar yer almayanları da fark ediyor. Örneğin, neredeyse 10 katılımcıdan dokuzu (%88) iş ilanlarının şirket kültürü hakkında bilgi içermesi gerektiğini düşünüyor.  Yine benzer bir oran (%87) maaş aralığını görmek isterken, %69'u şirketin sunduğu yan haklar ve avantajlar hakkında daha fazla bilgi almak istediğini söylüyor. 

İş ilanlarının kıyaslama yapmak amacıyla kullanımı

İş ilanlarını okuyan her aday bunu ilgili pozisyona başvurmak için yapmıyor. Bazıları bu bilgileri kullanarak ilanı verilen pozisyonun maaşını ve iş tanımını kendi istihdam koşullarıyla karşılaştırıyor. Ancak, katılımcıların yalnızca %16'sı düzenli aralıklarla (yılda en az bir kez) kıyaslama yapmak için iş ilanı incelediklerini söylerken, %23'ü bunu 2-3 yılda bir yaptığını belirtiyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (%61) ise iş ilanlarını asla kıyaslama yapmak amacıyla kullanmadığını söylüyor.

Diğer bilgi kaynakları

En kapsamlı iş ilanları bile adaya işi kabul etmeden önce şirket hakkında bilmesi gerekenlerin yalnızca küçük bir kısmını verir. Anketimize katılan adayların neredeyse tamamı (%92) şirketin web sitesini de ziyaret ediyor. Daha düşük oranda katılımcı (%63) şirketin sosyal medya kanallarını incelerken, %61'i değerlendirme yapmalarına yardımcı olması için Glassdoor gibi sitelerdeki çevrimiçi yorumlardan faydalanıyor. İlginç bir şekilde, katılımcıların yaklaşık üçte biri (%34), şirket hakkında içeriden bilgi almak için mevcut veya eski çalışanlarla iletişim kurmaya çalıştıklarını söylüyor.

Başvuru kriterleri

Elbette bir iş ilanını okuyan adayların hepsi o pozisyona başvurmuyor. Peki, onları bu fırsatı geri çevirmeye iten faktörler nelerdir? 
Katılımcılara göre en önemli kriter aranan nitelikler. Her 10 katılımcının altısından fazlası (%61), bir pozisyon için gereğinden fazla veya yetersiz niteliklere sahip olduklarını düşündükleri takdirde başvurmadıklarını söylüyor. 
En önemli ikinci faktör ise ilanın doğruluğudur. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%46), iş ilanında tekrarlayan hatalar veya tutarsızlıklar olan bir pozisyona başvurmayacaklarını belirtiyor. 
Diğer kriterler arasında işin konumu (katılımcıların %41'i için belirleyici faktör), tarihi geçmiş ilanlar (%36), şirketin kötü itibarı (%35) ve yetersiz maaş/yan haklar (%33) yer alıyor. Ayrıca, işe alım uzmanlarına ve yöneticilerine, uzun formlar doldurmayı içeren ilanlara başvurmayacağını söyleyen katılımcıların oranının %31 olduğunu hatırlatmak isteriz.

İş ilanlarının kıyaslama yapmak amacıyla kullanımı

İş ilanlarını okuyan her aday bunu ilgili pozisyona başvurmak için yapmıyor. Bazıları bu bilgileri kullanarak ilanı verilen pozisyonun maaşını ve iş tanımını kendi istihdam koşullarıyla karşılaştırıyor. Ancak, katılımcıların yalnızca %16'sı düzenli aralıklarla (yılda en az bir kez) kıyaslama yapmak için iş ilanı incelediklerini söylerken, %23'ü bunu 2-3 yılda bir yaptığını belirtiyor. Ankete katılanların büyük bir çoğunluğu (%61) ise iş ilanlarını asla kıyaslama yapmak amacıyla kullanmadığını söylüyor. 

İşe alım uzmanları için kilit bilgiler 

İşe alma yöneticileri ve yetenek kazanımı ekipleri, anket verilerimizden aşağıdaki bilgileri edinebilir:
•    İşin konumu, adaylar için önemli bir bilgi ve ilanda açık bir şekilde belirtilmelidir.
•    Adaylar, hem biçim hem de içerik açısından kapsamlı ve profesyonel iş ilanlarını tercih ediyorlar. Okunması zor veya tutarsız bilgiler içeren bir ilanınız varsa, bu sizi en iyi adayları kaçırma riskine sokar.
•    İnternetteki itibarınız ve işverenin marka itibarı çok önemlidir. Adaylar başvuru yapmadan önce kurumsal web siteniz, sosyal medya kanallarınız ve çalışanların yorum bıraktıkları siteler aracılığıyla sizi ve şirket kültürünüzü değerlendireceklerdir.

Daha iyi bir aday deneyimi için

Michael Page, hem iş arayanların hem de işverenlerin çıkarlarını gözeterek, adaylara mümkün olan en iyi deneyimi sunmayı taahhüt eder. İşe alım uzmanlarımız sektörünüzdeki ve konumunuzdaki en iyi yetenekleri bulmanız konusunda size yardım eder. İşe alım yapmayı düşünüyorsanız bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz. Bir iş arıyorsanız ve aday olarak iyi bir deneyim yaşamak istiyorsanız iş ilanlarımıza göz atabilirsiniz.  

Çalışan arayışında mısınız?

İşe alım ihtiyaçlarınızla ilgili olarak bizimle görüşmeyi ister misiniz?

Bizimle iletişime geçin

Maaş Anketleri

Piyasa trendleri ve sektöre göre maaş hakkında önemli bilgiler

Daha fazlasını keşfet