Bir adayın özgeçmişinde yer verip vermemesi gereken ögeler konusunda iş pozisyonundan sektöre, sektörden ülkeye kadar birçok faktör etkilidir. İş başvurusu yaparken insanların özgeçmişlerinde yer vermesi gereken temel unsurların belirlenmesinde yardımcı olması amacıyla PageGroup çalışanları genelinde 4.245 iş adayı ve 619 işe alım uzmanı üzerinde anket çalışması yaptık. Daha önceden saygın bir şirkette veya marka altında çalışmış olmak, iş tanımında belirtilenden çok daha ilişkili bir deneyime sahip olmak ve özgeçmişe fotoğraf eklemek Avrupa’da önemli kabul edilen ögelerden sadece birkaçı.  Aşağıdakileri okuduğunuzda sonuçların 12 farklı ülkede nasıl değişiklik gösterdiğini görünce çok şaşıracaksınız.

Özgeçmişiniz 2 sayfadan az olmalı mı, olmamalı mı?

İşverenlerin her bir pozisyona yönelik yüksek miktarda iş başvurusu aldıkları İspanya, İtalya ve Portekiz gibi Güney Avrupa ülkelerinde, işe alım uzmanlarının büyük bir kısmı özgeçmişinizi iki sayfanın altında tutmanın çok büyük bir önem taşıdığını vurguluyor. İtalya'daki işe alım uzmanlarının % 98 gibi büyük bir kısmı da özgeçmişlerin iki sayfayı geçmemeleri gerektiğini savunuyor. İspanyol uzmanların % 92'si ve Türk uzmanların % 85'i de aynı doğrultuda görüş bildiriyor. İşe alım uzmanlarının yalnızca %26’sının bunu önemli olarak gördüğü Alman pazarında bu husus öncelikler konusunda ilk 10’da bile yer alamayarak  tam bir tezat teşkil ediyor.

“Evet, olmalı.” cevabını veren işe alım uzmanları

Yüksek - İtalya: 98%, İspanya: 91%, Türkiye: 85%
Düşük - Almanya: 26%, Polonya: 50%

Özgeçmişinizde fotoğraf bulunmasına gerek var mı?

Ülkelerinde kişisel mahremiyete ilişkin katı kanunlar bulunmasına rağmen tüm Alman işe alım uzmanları özgeçmişlerde profesyonel bir fotoğrafın yer almasını bekliyorlar. Aslına bakılırsa bizim çalışmamız onların %100’ünün de bunun çok önemli olduğunu düşündüklerini ortaya koymuştur. Polonya’daki uzmanların %79’u da bu görüşe aynen katılmaktadırlar. Özgeçmişinize fotoğraf eklemeniz işe alım sürecinde uzmanlar tarafından sizi özgün kılıp hatırlanmanızı sağlayarak özgeçmişinizi kişiselleştirmenizin en iyi yoludur.

Bununla birlikte, Belçika ve Fransa'da özgeçmişe eklenecek fotoğrafın iş başvurusunda bulunurken adayın şansını çok az etkileyecek bir ayrıntı olduğu düşünülmektedir. Bundan dolayı Belçika’daki uzmanların yalnızca %34'ünün fotoğrafı gerekli görmesi hiç de şaşırtıcı değildir. Fransa'da (% 50) bu rakam; fotoğraf, isim veya adres olmadan gönderilen kimin olduğu belirsiz bir özgeçmişin ilk olarak iş yerinde ayrımcılığı vurgulamak ardından da bununla mücadele etmek amacıyla kullanıldığı 2010/11 yılındaki gelişmelerden açıkça etkilenmiştir.

“Evet” cevabını veren işe alım uzmanları

Yüksek - Almanya: 100%, Polonya: 79%
Düşük - Belçika 34%, Fransa 50%

Yurtdışı deneyimi: Kendinizi pazarlama yöntemi mi yoksa sadece fazlalık mı?

Yurtdışında edindiğiniz deneyim, Akdeniz ülkelerindeki işe alım uzmanları için Avrupa'daki diğer ülkelerdekilere kıyasla çok daha önemlidir. İtalya; bu hususta, işe alım uzmanlarının %91’inin yurtdışı deneyiminin etkin bir şekilde aradıkları öge olduğunu kabul etmesiyle başı çekmektedir. İtalya’yı %83’lük bir oranla İspanya ve %80’lik oranla Türkiye izlemektedir. Bu muhtemelen adaylar için rekabetçi iş piyasasına ve bu ülkelerde kurulan uluslararası şirketlerin hacmine bağlıdır. İspanya gibi pazarlarda, bu durum, kişinin genel anlamda sertifikası ve yurtdışında çalışma ve yaşama deneyimi olduğu zaman doğrulayabildiği ilave yabancı dil bilgisi ile de ilgilidir.

Yurtdışı deneyiminizi nasıl aktardığınızı önemlidir. Etkili bir sunuşla edindiğiniz deneyimi gösterebilirsiniz. Buna ek olarak, bu durum işyerinde iletişim becerilerinizi olumlu bir şekilde pekiştirecek ve problem çözme konusunda size yardımcı olabilecek kültürel bir anlayışa sahip olduğunuzu gösterebilir. İşe alım uzmanlarının sadece %26’sının bunun önemli olduğunu düşündüğü Belçika ve %37’sinin bu şekilde düşündüğü Hollanda gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde bu durumun tam tersini görebiliriz.

“Evet, önemli” cevabını veren işe alım uzmanları

Yüksek - İtalya: 91%, İspanya 83%, Türkiye: 80 %
Düşük - Belçika 26%, Hollanda 37%, Almanya: 40%

6 aydan daha az işsizlik süresi

Son on yılda işsizliğin yüksek seviyelerde seyrettiği ülkelerde özgeçmişinizde işsizlik süresinin yer almaması avantaj olarak düşünülmektedir. Uzmanlarının %50’sinin bunu onaylamasıyla İtalya bu hususta en başta gelmektedir ve İtalya’yı %31’lik oranla İspanya takip etmektedir. Özgeçmişlerinde işsizlik sürelerinin az olması, adayların daha aktif görünmesine yardımcı olur; bu, doymuş bir pazarda iş arayan bir kişi için kilit bir unsurdur. Bununla birlikte, uzmanların sadece % 4'ünün 6 aydan kısa bir istihdam boşluğunun önemli olduğunu söylediği Fransa'da bu çalışmama durumu önemli bir problem teşkil etmemektedir. Yarı zamanlı çalışma, yeniden eğitim süreçleri ve çalışanlara verilen uzatmalı izin sürelerinin iş dünyasının kabul gördüğü ve derin bir şekilde yerleşmiş unsuru olduğu işyerlerinde esnekliğe dayalı sahip oldukları kültürel tutumdan dolayı Hollanda da uzmanlarının sadece %7’sinin bu hususu kabul ettiği düşük bir orana sahiptir. 

“Evet, önemli” cevabını veren işe alım uzmanları

Yüksek - İtalya 50%, İspanya 31%
Düşük - Fransa 4%, Hollanda 8%

Özgeçmişinizde maddi bilgileri esnetebilir misiniz?

Hollandalı ve Belçikalılar adayların özgeçmişlerinde biraz esnek davranmaları konusunda Avrupa’nın geri kalanından çok daha anlayışlılar. Öyle ki; Belçika’daki uzmanların %44’ü ve Hollanda’daki uzmanların %43’ü gerçeklere ilişkin bir miktar yaratıcılığınızı kullanabileceğinizi belirtiyorlar. Bu konuda şaşırtıcı olan ise en az anlayışlı olan ülkenin %7’lik oranla özgeçmişlerin %100 olarak gerçeği yansıtması gerektiğini düşünen İtalya olmasıdır. Fransa’da bu oran İtalya’ya göre biraz daha fazla olmakla birlikte sadece %13’tür.

Yüksek - Belçika 44%, Hollanda 43%
Düşük - İtalya 7%, Fransa 13%

Nasıl bir kişiliğe sahipsiniz?

Hollanda’da bir iş başvurusu yapacaksınız işe alım uzmanlarının %74’ünün adayların özgeçmişlerinde kişisel ilgi alanları hakkında bilgiler yer almasının önemli olduğunu düşündüklerini bilmelisiniz. Bu durumun aynısı %68 ile Portekiz ve %64 ile Almanya’da da geçerlidir. Bu tür bilgilere yer vermeniz işe alım uzmanlarına karakteriniz ile ilgili bir fikir verecek ve onların adayın şirket kültürüne uygun olup olmadığı konusunda değerlendirme yapmasına yardımcı olacaktır. Kişisel ilgi alanlarının önemli bir veri olduğunu belirtenlerin oranının %26 olduğu İspanya’da veya %28 olduğu Fransa’da bu bilgiler çok da bir önem arz etmemektedir.

İşe başvurusu yaparken kişisel motivasyonunuza yer vermeniz konusunda da aynı durum geçerlidir. Hollanda’da kişisel motivasyona yer vermeyi önemli bulanların oranı %90 iken Belçika’da bu oran %78’dir Özgeçmişlerdeki bu bilgiler, adayların gerçekte kim olduklarını aktarmalarına olanak sağlar. Kişisel ilgi alanlarıyla eşleştirilen ve kanıtlanmış deneyim ve becerilere yer veren bir özgeçmiş, tüm ülkelerde olmasa bile, genel anlamda adayları daha rekabetçi bir pozisyona getirir.

İspanya’da her 5 uzmandan sadece 1’i özgeçmişte kişisel motivasyonun yer almasının önemli olduğunu düşünmektedir. Bu durum, işe alım uzmanlarının elinde çok sayıda özgeçmiş bulunmasından kaynaklanmaktadır ve bundan dolayı da seçim süreçlerinde öncelik verilmeyen bir konu haline gelmesine yol açmaktadır. Fiili mülakat sırasında bu konu daha geçerli bir hal kazanacaktır.

Kişisel ilgi alanlarının özgeçmişlerde yer alması gerektiğini düşünen uzmanlar

Yüksek - Hollanda: 74%, Portekiz: 68%, Almanya: 64%
Düşük - İspanya 26%, Fransa 28%

Kişisel motivasyonun özgeçmişlerde belirtilmesi gerektiğini düşünen uzmanlar

Yüksek - Hollanda: 90%, Belçika: 78%
Düşük - İspanya: 18%, Fransa: 51%

İş başvurunuzu yapmak için her şey hazır mı? İş tekliflerimize başvurabilirsiniz.

İş başvurunuzu desteklemek amacıyla kendi çevrimiçi markanızı yaratmaya hazır mısınız? Çevrimiçi marka rehberini okuyun.

Ayrıca ilginizi çekebilir: İyi Bir Ön Yazı Nasıl Hazırlanır?