Pandemi ekonomiyi ve özellikle de içinde yer alan sosyal ilişkileri alt üst etmiştir.

Şirketler finansal likidite açısından sınava tabi tutulmuş ve halen bu sınavdan geçmektedirler, dolayısıyla görevi ciroyu her zamankinden daha yüksek seviyede tutmak olan satış gücünden daha fazla çaba talep eder hale gelinmiştir.

AKILLI SATIŞ: GELECEĞE DAİR YETKİNLİK  VE STRATEJİLER

Akıllı satış, müşteri ile farklı etkileşim sıklığını, uygun sayısal ve teknolojik araçların bilgece kullanımını dikkate alması gereken bir planlama stratejisini kullanarak kullanıcının bilgi ve zaman
boşluğunu yönetmesini ve hükmetmesini öğrenmiş olan bir satış sürecidir.

Akıllı satış perspektifinin tüketiciyi sürecini dönüştürdüğü aşikar ancak satıcılar, müşteriye yaklaşımdaki yeniliğe nasıl uyum sağlayabilir?

Daha fazlasını bulun:

Join over 80,000 readers!
Receive free advice to help give you a competitive edge in your career.