Likit Beceriler

Teknolojinin katsal evrimi, ortalama yaşam süresinin uzaması, finansal istikrar sağlama ihtiyacının artması gibi çeşitli nedenler, insanların birden fazla iş sahibi olduğu, “ömür boyu öğrenme” ya da “likit becerilerin” bir kişinin iş bulabilmesi için en önemli kriterlerden olduğu bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. 
Yeni teknolojinin işgücünü değiştireceği çeşitli yollardan biri de, bir çalışanın sahip olması gereken beceri ve özelliklerde görülen değişiklikler olacak. 
Çalışanın eğitim değeri artık belirli bir endüstride edindiği özel eğitimle kendini göstermeyecek,  hızlı öğrenme ve yeni beceriler edinme yeteneğine sahip olanlar öne çıkacak. Teknoloji gelişip her bir sektöre dokundukça ve değiştirdikçe, teknolojiyle çalışan kişilerin de kendilerini değiştirmesi, yeni durumlara adapte olabilmesi ve gelişime açık olması gerekecek. 
“Sürekli öğrenme ve kariyer gelişiminde hızlılık, bundan böyle hayati önem taşıyacak. İş dünyasında pek çok mevcut rol teknolojiyle birlikte yeniden tanımlanır ve tamamlanırken, ihtiyaç duyulan pozisyonlar da değişim yaşıyor. Bu noktada kişilerin yeni kariyer seçeneklerine dair gözü açık olması, gereken özellikleri edinmek için proaktif olarak çabalaması gerekecek. Durmadan, proaktif olarak kariyer yönetimi yapmak ileride işsiz kalmamak için gereken özelliklerin başında olacak.” 
- Corinne Mills, kariyer koçu, yazar ve Personal Career Management Müdürü

Yazarlar Lynda Gratton ve Andrew Scott, 2016 tarihli “The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity” adlı kitaplarında insanların yaşamları boyunca 4 ila 6 arasında farklı kariyer edinmek için sürekli kendilerini geliştirmesi gerekeceğini öngörüyor. 
Gratton ve Scott, liderlik gelişiminde görülen en yeni değişimin, “dikey liderlik gelişimi” (2015) adlı yeni bir konsept olduğunu ileri sürüyor ve liderlerin daha karmaşık durumları çözebilme yeteneği geliştirmesi gerektiğini söylüyor. Aynı şekilde karar alma süreçlerindeki hassaslık, geçicilik, karmaşıklık ve belirsizlikleri yönetebilmek için “diğerlerine daha az bağımlı liderler” olmak için çalışmaları gerektiğini ileri sürüyorlar. 
Değişken bir işgücü piyasasının yarattığı baskı, bilgiye herkesin erişebilmesiyle birleşince, kişinin kendini hayat boyu geliştirmesi ihtiyacı da daha önem kazanıyor. 
Şirketlerin işgüçlerini sürekli geliştirmek için yatırım yapacağı, çalışanların yeni görev ve sorumluluklara geçmesine yardımcı olacak “şirket içi kariyer merkezleri” kuracağını öngörebiliriz. 
Resmi eğitimin değeri artık bir konuda bilgi edinmede değil, yeni şeyler öğrenebilme yeteneğinde yatıyor. Çalışanlar süreç içinde yeni beceriler seçip kendilerini bu yönde geliştirebiliyor. Veriye dayalı, kişisel öğrenme programlarından, bir konuda çok daha hızlı ve kolay bir şekilde uzmanlaşmanın yollarını öğrenebiliyorlar.
Yeni araç ve hizmetlerin çeşitliliği sayesinde talep edildiği an herhangi bir bilgiye erişmek, kendini geliştirmek ve gerekmediği durumlarda da göz ardı etmek artık çok daha kolay. Artık “Likit Beceriler” çağına girdik. 

Likit becerilerde görülen en yeni inovasyonlar 

Nano-diplomalar

Şirketler yetenek açıklarını kapatmak için Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (MOOC) gibi yeni öğrenme metotlarından yararlanabiliyor. Eğitim alanında faaliyet gösteren startup şirketi Udacity, 2016 yılının sonlarına doğru sanal ortamda dersler sunmaya başladı. Birkaç ay süren, işgücü piyasasının taleplerini karşılamak ve istenen becerilerin yaygınlaşması için özel olarak geliştirilen eğitim sonunda “nano diplomalar” veriyorlar. 

Öğrenmeye özel alanlar 

Çevrimiçi ders almak oldukça pratik bir yöntem olsa da bu işi yapmak için en verimli ortam kesinlikle ofisler değil. Tokyo’da kurulan çalışma amaçlı kafe zinciri Benkyo Café, yetişkinlerin çalışmasına olanak sunan ve üyelik ücreti karşılığında sıradan bir kafeden çok daha fazlası olan tesis imkanlarından yararlanmalarını sağlayan bir model. 2019 yazına kadar altı yeni kafe daha açmayı planlıyorlar. 

İşe geri dönme 

2017 yılında Mother New Tork ajansı tarafından başlatılan Pregnancy Pause projesi, annelerin doğumdan sonra işe geri dönüş sürecini kolay atlatmalarına yardımcı olan bir takım araçlar sunuyor. Kişilerin annelik izinlerinde kendilerini geliştirmeye devam etmeleri, bunu yaparken de ihtiyaç duymadıkları dersleri es geçebilmeleri konusuna son dönemde önem veriliyor. Kopenhag merkezli girişim “Inspired Beyond Babies” çalışan annelerin annelik izni sırasında kendi belirledikleri bir ritimde kendilerini geliştirebilmelerine yardımcı oluyor. 

Geleceğin işgücüne dair önemli göstergeler 

İşverenlerin öğrenmeyi desteklemesi gerekiyor 

İşverenlerin öğrenme yöntemlerini desteklemesi, yeni beceriler edinmeyi kolaylaştırması gerekecek. Eğitimlerin modüler olması, kısa bir süre içinde kapsamlı eğitim almak ya da aldıkları eğitimi daha yavaş bir ritimde ilerletmek isteyenlerin taleplerine uyum sağlayabileceği anlamına geliyor. Çalışanların kendisini geliştirmesi için uygun ortamı sağlamayan şirketler geride kalacak çünkü çalışanlar kendilerine bu imkanı sağlayan diğer şirketlere öncelik verecek. 

Esneklik çok önemli 

Teknolojik gelişmeler, çalışanların işini elinden alabilir. Bu değişim çağında işe ayak uydurabilmek için çalışanların iş piyasasında sürekli yeni beceriler edinmesi gerekecek. Esneklik ve uyum sağlayabilmek gibi özellikler, çalışanlarda aranan özelliklerin başında gelecek. Aynı şekilde işi hızla öğrenebilme becerisi önemini artıracak. 

Kişiye özel yeni beceriler edinme yöntemleri 

İşgücünün yapısı hızla değişiyor. Yeni anneler doğum izninde kendilerini çok daha hızlı bir şekilde geliştirebiliyor ve iş bulmaları artık eskisine göre daha kolay. Aynı şekilde dijital göçebeler dünyayı dolaşıp bilgilerini paylaşabiliyor, yeni teknolojiler sayesinde bilgi paylaşımı çok daha kolay. Bu gibi gelişmeler nedeniyle, yeni yetenekleri çekmek için onların çalışma şartlarına uyum sağlayan, yeni öğrenme yaklaşımlarının geliştirilmesi gerekiyor.