Tech, Innovation & Recruitment Trends 2021

COVID-19 salgını, çoğu şirket için dijital dönüşümün anlamını ve ardında yatan düşünceyi değiştirdi. Dijital dönüşüm, üzerinde çalışılması gereken bir son süreç, fikir ya da gelecekteki faaliyetlerin bir unsuru olmaktan çıkıp acilen ele alınması gereken bir gerçekliğe dönüştü. 

Dijital çözümlerin desteğiyle ofis ortamından uzaktan çalışma sistemine hızlı geçiş yapılması, birçok şirketin faaliyetlerini sürdürmeye devam etmesini ve bu arada da müşterileriyle çalışma ve iletişim kurmanın yeni yollarını keşfetmesini sağladı. 

PageGroup olarak İspanya, Portekiz, Türkiye, Polonya, Avusturya ve İsviçre'de 1.200'den fazla Genel Müdür, İK Yöneticisi ve CTO ile gerçekleştirdiğimiz uluslararası bir anket de bu durumu göstermektedir.

Anket, başka hangi verileri ortaya koydu?

  • Şirketlerin geçtiğimiz yıl karşılaştıkları temel sıkıntılar
  • Farklı hızlarda dijital dönüşüm
  • Gelecekteki başlıca yatırım alanları 
  • Stratejik açıdan en önemli Teknoloji ve İnovasyon rolleri
  • KOBİ'ler ve büyük şirketler | detaylı sonuçlar
     

Anketimizin ortaya koyduğu verilere erişmek ister misiniz? 

İnfografiğin tamamını hemen indirin.